DIKTER

Klicka på någon av dikterna för att visa förstoring/bildspel.
Tryck på "Play"-knappen för att visa dikterna i ett bildspel(10 sekunders intervall).
Om du vill pausa eller avbryta bildspelet, tryck då på "Pause"-knappen.